شعر جدید

دودر دارد این باغ ای نیک مرد                    یکی میرسد دیگری میرود

ولی نیست درآن مجال درنگ                     ندارد تماشا درو غیر رنگ

نوشته است برهر گل و شاخ و برگ           کزین ها بنوئید جز بوی مرگ

کسانی که هستند در این جهان                بپرسند احوال پیشینیان

که بودند شان از شما بیشتر                      زر و زورشان از شما بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن