شعر مرگ

مرگ

ای بی خبز از قافله رهگذر مرگ                      غافل منشین در گذر پر خطر مرگ

در کشمکش غارت  جان  پیر خرد گفت               فرقی نکند پیرو جوان در نظر مرگ

تا داس عجل رشته عمرت نبریده است                  بردار از این مزرعه زاد سفر مرگ

بی رحم تر ازمرگ در این دهر کسی نیست           بغافل مشو از  کینه  ضد بشر مرگ

برهم نزنی روز قیامت کف افسوس                     گر خرده نگیری توبه کار و هنر مرگ

بر زور وزر خویش مکن تکیه که گویند                فرقی  نبود  شاه و گدا را به بر مرگ

از بهر تو و من  نبود  راه  گریزی                    جز آنکه  شوی هم قدم وهمسفر مرگ

در غارت جان بهر عجل روز و شبی نیست           حتی ز علی روی  نتابد  سحر  مرگ

در وقت بلا هر خطری را سپری هست               هرگز  نشود  بهر تو پیدا  سپر  مرگ

ژولیده  بگو  تا  همه  خلق   بدانند                   هر رهگذری  می گذرد  از  گذر  مرگ

ژولیده نیشابوری

—————————————————————————————————————————————–

ای بی خبر ز فلسفه گیر و دار مرگ           غافل مشو که می شوی آخرشکارمرگ

ازدام مرگ بهرتو راه  فرار نیست              کوشش  مکن  بخاطر  راه  فرار مرگ

کوس رحیل می زند این کاروان مدام            آماده    شو   که  از  ره  قطار  مرگ

از ترس مرگ در به رخ خویشن مبند           غافل مکن که افتداز این در گذار مرگ

فرمود این  سخن  به  علی  ختم  النبیا           مومن کسی  بود  که  کشد  انتظار مرگ

دل بسته ای چرا توبه این خاکدان بگو           در  اختیار  توست    مگر  اختیار  مرگ

رفتم  به  باغ  شازده  گفتم  ای دریغ             کوآن که بود بی خبر از  گیر و دار مرگ

دنیا سفینه  است  مسافر گدا  و شاه              مقصد قیامت  است  ولی  در  جوار  مرگ

فرداجواب این همه غفلت چه میدهی             در  محضر   عدالت    پروردگار    مرگ

فرعون رفت و خانه نمرد شد خراب             شداد خیره  رفت  و قدم  زد به  نار مرگ

ژولیده  تا علی  است ترا  یار غمگسار          او  میرسد  به   داد  تو  وقت  شکار  مرگ

ژولیده نیشابوری

—————————————————————————————————————————————–

شما عزیزان می توانید برای استفاده و مشاهده کردن اشعار جدید مداحی مجلس ختم به بخش اشعار مادر مراجعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن