.yt-box-single-post { padding-right: 10px; padding-left: 10px; } درباره ما | نوای دلها
.yt-box-single-post { padding-right: 10px; padding-left: 10px; }

درباره ما

اینجانب محمد صادق کاظمی 10 سال است که در زمینه ترحیم خوانی و مداحی مجالس ترحیم فعالیت دارم هدف بنده برای راه اندازی این سایت یاد دادن اشعار و سبک های جدید و مختلف مداحی مجالس ختم به عزیزان و کسانی است که می خواهند در این رابطه بیشتر بدانند.


دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.