.yt-box-single-post { padding-right: 10px; padding-left: 10px; } مداحی ترحیم با نی و قیمت مناسب توسط محمد صادق کاظمی "مداحی ترحیم با نی در اصفهان"
مداحی تر حیم با نی در اصفهان|محمد صادق کاظمی 09132054876|

مداحی ترحیم با نی و قیمت مناسب توسط محمد صادق کاظمی 09132054876

11:133.7K
قابل توجه هموطنان عزیز وکاربران محترمدر سال 1400 قیمت فایل های صوتی مداحی ترحیم مانند سال 1399 ثابت است و هیچگونه افزایش قیمتی ندارد وهمان 20 هزار تومان است
دانلود فایل های صوتی مداحی مجالس ترحیم سایت نوای دلها اقدام به کاری جدید و هوشمندانه کرده که آن کار ساخت و طراحی فایل های مداحی مجالس ترحیم و ختم بوده است در زیر توضیح می دهیم فایل صوتی مجلس ترحیم پدر شامل چندین فایل صوتی مربوط به ترحیم پدر است و بیشتر برای مجالس ترحیم ،هفته،چهلم سالگرد و.. به کار می رود و بیشتر برای اشخاصی طراحی و ساخته شده است که پدر را از دست داده اند و به هر نحوی دسترسی به قاری و مداح ندارند.فایل صوتی مجلس ترحیم مادر شامل چندین فایل صوتی مربوط به ترحیم مادر است و بیشتر برای مجالس ترحیم ،هفته،چهلم سالگرد و.. به کار می رود و بیشتر برای اشخاصی طراحی و ساخته شده است که مادر را از دست داده اند و به هر نحوی دسترسی به قاری و مداح ندارند.فایل صوتی مجلس ترحیم جوان شامل چندین فایل صوتی مربوط به ترحیم جوان است و بیشتر برای مجالس ترحیم سوم،هفته،چهلم سالگرد و.. به کار می رود و بیشتر برای اشخاصی طراحی و ساخته شده است که جوانی را از دست داده اند و به هر نحوی دسترسی به قاری و مداح ندارند.

مداحی ترحیم با توجه به آداب و سنن و فرهنگ صاحبان عزا اجرا میشود و مداح ترحیم بعنوان مجری و مدیر جلسه میتواند با تلاوت قرآن و اشعار خوب جلسه را مدیریت بکند.
مداح ترحیم در مجالس باید با توجه به نیاز و درخواست صاحبان عزا ایفا نقش بنماید و علایق و سلایق صاحبان عزا را مدنظر داشته باشد. که البته بعضی از صاحبان عزا خواستار تلاوت قرآن ومناجات و مداحی و مصیبت خوانی هستند و گروه دیگر خواستار تلاوت قرآن و اشعار و تصانیف هستند و بعضی دیگر ترکیبی از این دوموضوع مذکور هستند.
مداحی ترحیم یک هنر و یک تخصص در روانشناسی جلسه ، شعر شناسی ، ردیف خوانی و دیگر موضوعات مربوط هست.

مداحی ترحیم با نی در اصفهان

اجرای مراسم ترحیم با ساز نی

مداحی ترحیم با ساز نی از قدیم در بعضی اقوام ایرانی مرسوم بوده است. مداحی ترحیم با ساز نی نوعی عزاداری در جامعه می باشد. مداحی ترحیم با ساز نی چند سالی است که مورد توجه فرهنگ های متفاوت قرار گرفته است. و در این نوع جلسات اشعار عرفانی ، دکلمه، پندیات ، زبان حال و اشعار دشتی و همچنین تصنیف های دلنشین و خاطره انگیز اجراء می شود. البته باید در اجراء حد و مرز با توجه به فرهنگمخاطبین و حاضرین در جلسه  مدنظر باشد. مداحی ترحیم با ساز نی در حقیقت یک اجرای هنری  است  که  باید به نحو عالی و با  شناخت  فرهنگمردم اجرا شود. و هزینه اجرا باید مناسب باشد.

مداحی با نی و دف

در مراسمات ترحیم مداح نقش بسیار مهمی در اجرای مراسم دارد. مراسمات ترحیم که مداحی با نی و دف اجرا میشود  میتوان گفت کامل ترین اجرای گروه هنریست .مداحی مراسم ترحیم مداحی مراسمات ترحیم معمولا از تصنیف های سنتی و حزن انگیز است که در وصف مرحوم خوانده شده و به همراه سازهای عرفانی اجرا میشود. که معمولا تصنیف ها به انتخاب خود صاحب مراسم انتخاب و اجرا میشود .

بشنو این نی چون شکایت می‌کند

از جداییها حکایت می‌کند

کز نیستان تا مرا ببریده‌اند

در نفیرم مرد و زن نالیده‌اند

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

تا بگویم شرح درد اشتیاق

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

باز جوید روزگار وصل خویش

من به هر جمعیتی نالان شدم

جفت بدحالان و خوش‌حالان شدم

هرکسی از ظن خود شد یار من

از درون من نجست اسرار من

سر من از نالهٔ من دور نیست

لیک چشم و گوش را آن نور نیست

تن ز جان و جان ز تن مستور نیست

لیک کس را دید جان دستور نیست

آتشست این بانگ نای و نیست باد

هر که این آتش ندارد نیست باد

آتش عشقست کاندر نی فتاد

جوشش عشقست کاندر می فتاد

نی حریف هرکه از یاری برید

پرده‌هااش پرده‌های ما درید

همچو نی زهری و تریاقی کی دید

همچو نی دمساز و مشتاقی کی دید

نی حدیث راه پر خون می‌کند

قصه‌های عشق مجنون می‌کند

محرم این هوش جز بیهوش نیست

مر زبان را مشتری جز گوش نیست

در غم ما روزها بیگاه شد

روزها با سوزها همراه شد

روزها گر رفت گو رو باک نیست

تو بمان ای آنک چون تو پاک نیست

هر که جز ماهی ز آبش سیر شد

هرکه بی روزیست روزش دیر شد

در نیابد حال پخته هیچ خام

پس سخن کوتاه باید والسلام

بند بگسل باش آزاد ای پسر

چند باشی بند سیم و بند زر

گر بریزی بحر را در کوزه‌ای

چند گنجد قسمت یک روزه‌ای

کوزهٔ چشم حریصان پر نشد

تا صدف قانع نشد پر در نشد

هر که را جامه ز عشقی چاک شد

او ز حرص و عیب کلی پاک شد

شاد باش ای عشق خوش سودای ما

ای طبیب جمله علتهای ما

ای دوای نخوت و ناموس ما

ای تو افلاطون و جالینوس ما

جسم خاک از عشق بر افلاک شد

کوه در رقص آمد و چالاک شد

عشق جان طور آمد عاشقا

طور مست و خر موسی صاعقا

با لب دمساز خود گر جفتمی

همچو نی من گفتنیها گفتمی

هر که او از هم‌زبانی شد جدا

بی زبان شد گرچه دارد صد نوا

چونک گل رفت و گلستان درگذشت

نشنوی زان پس ز بلبل سر گذشت

جمله معشوقست و عاشق پرده‌ای

زنده معشوقست و عاشق مرده‌ای

چون نباشد عشق را پروای او

او چو مرغی ماند بی‌پر وای او

من چگونه هوش دارم پیش و پس

چون نباشد نور یارم پیش و پس

عشق خواهد کین سخن بیرون بود

آینه غماز نبود چون بود

آینت دانی چرا غماز نیست

زانک زنگار از رخش ممتاز نیست


ﻧﯽ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺩﻑ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺁﺗﺶ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺰﻧﯽ
ﺟﺎﻧﺎ ﺑﺰﻥ ﺁﺗﺶ ﺗﻨﻢ،ﺑﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯿﺰﻧﯽ
ﺳﺎﺯ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﮐﻮﮎ ﮐﻦ، ﺑﺎ ﺳﺎﻏﺮ ﻭ ﺟﺎﻡ ﺷﺮﺍﺏ
ﺩﻟﺪﺍﺩﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺳﺤﺮ، ﺑﺮ ﺩﺍﺭ ﯾﻠﺪﺍ ﻣﯿﺰﻧﯽ
ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﭼﻨﮕﯽ ﻣﯿﺰﻧﯽ، ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺰﻥ، ﺭﺣﻤﯽ ﻧﻤﺎ
ﺍﻣﺸﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪﻡ، ﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﻣﯿﺰﻧﯽ
ﺗﻨﺒﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳﺎﺯ ﮐﻦ، ﺭﻗﺺ ﺳﻤﺎﻉ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﻦ
ﺩﺭ ﻭﺍﺩﯼ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺟﻨﻮﻥ، ﺣﺮﻑ ﺍﻫﻮﺭﺍ ﻣﯿﺰﻧﯽ
ﯾﮏ ﺑﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺧﻤﺎﺭ، ﮐﻦ ﻣﺴﺖ ﻣﺴﺖ ﺑﯿﻘﺮﺍﺭ
ﺩﺭ ﻣﺤﻔﻞ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﻭَﺷﺎﻥ، ﺟﺎﻡ ﮔﻮﺍﺭﺍ ﻣﯿﺰﻧﯽ
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﯿﺎ ﻭ ﺩﺭﺱ ﻋﺸﻖ، ﺩﺭ ﻣﮑﺘﺐ ﻋﺸﺎﻕ ﺑﯿﻦ
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺯﻟﯿﺨﺎ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺳﺖ، ﺫﮐﺮ ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﯿﺰﻧﯽ

سعیده طباطبایی


یک شب آتش در نیستانی فتاد

سوخت چون اشکی که بر جانی فتاد

شعله تا سر گرم کار خویش شد

هر نیی شمع مزار خویش شد

نی به آتش گفت کین آشوب چیست؟

مر تو را زین سوختن مطلوب چیست؟

گفت آتش بی سبب نفروختم

دعوی بی معنیت را سوختم

زانکه می گفتی نیم با صد نمود

همچنان در بند خود بودی که بود

مرد را دردی اگر باشد خوش است

درد بی دردی علاجش آتش است

مجذوب تبریزی


” گاه بشنو از نی و گاهی ز دل

اشک از نی باشد و مشکش ز دل

این نوای نی گل افشان می کند وای بر دل، دیده گریان میکند


بگذر از نی ، من حکایت میکنم
و ز جدایی ها شکایت می کنم
نی کجا این نکته ها آموخته؟
نی کجا داند نیستان سوخته؟
بشنو از من بهترین راوی منم
راست خواهی هم نی و هم نی زنم
نشنو از نی ،نی حصاری بیش نیست
بشنو از دل ، دل حریم دلبریست
نی چو سوزد ،خار خاکستر شود
دل چو سوزد خانه ی دلبر شود


گرچه نی زرد و ضعیف و لاغر و بیدست و پاست
چون عصای موسوی در خوردن غم اژدهاست


چو نی ناله دارم ز درد جدایی
فغان از جدایی فغان از جدایی

قفس به بود بلبلی را که نالد
شب و روز در آشیان از جدایی

چرا من ننالم ز هجران که نالد
زمین از فراق آسمان از جدایی

به هر شاخ این باغ مرغی سراید
به لحنی دگر داستان از جدایی

چو شمعم به جان آتشی افتد به بزمی
که آید سخن در میان از جدایی

چو نی ناله دارم ز درد جدایی
فغان از جدایی فغان از جدایی


دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.